Yeminli Tercüme

Belçika’daki T.C. Başkonsolosluk tasdiki

 

T.C. Brüksel Başkonsolosluğu nendinde yeminli tercüman olerak yeminimi vermiş bulunmaktayım.

Sizin Türkiye’de herhangi bir makama götürmek istediğiniz resmi bir belgenin genelde ayrıca yeminli tercümesi gerekmektedir.

Bu yeminli tercümedeki, tercümanın imzası ve kaşeside tasdik edilmelidir.

“Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca veya yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş resmi bir belgenin Dış Temsilciliğimize kayıtlı bir yeminli tercüman (Noterlik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, Dış Temsilciliğimiz noteri (konsolosu) huzurunda yemin etmiş ve Dış Temsilciliğimizde imza-mühür örneği bulunan) tarafından Türkçeye veya başka bir yabancı dile yapılmış tercümesi Dış Temsilciliğimiz tarafından metne şamil olmamak üzere imza mühür tasdiki işlemine tabi tutulur.

İmza-mühür tasdiki işlemi harca tabidir.”

Bu konuda daha fazla bilgi için Başkonsolosluğun internet sitesinde bulabilirsiniz.