Archiveer 28/01/2019

Hoofdverblijfplaats of domicilie in België

Elke burger die in België verblijfsrecht heeft wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Hij/zij moet daar worden ingeschreven waar zijn hoofdverblijfplaats of zijn domicilie is gevestigd. Dit is noodzakelijk om de rechten en plichten te laten gelden. Het adres van de hoofdverblijfplaats wordt feitelijk vastgesteld door een bezoek van de wijkagent…

Meer lezen