Hoofdverblijfplaats of domicilie in België


Geen categorie

Elke burger die in België verblijfsrecht heeft wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Hij/zij moet daar worden ingeschreven waar zijn hoofdverblijfplaats of zijn domicilie is gevestigd. Dit is noodzakelijk om de rechten en plichten te laten gelden. Het adres van de hoofdverblijfplaats wordt feitelijk vastgesteld door een bezoek van de wijkagent en verder nog andere concrete […]

28/01/2019

Aankoop Instagram volgers, een goed idee?


Geen categorie

Geen goed idee Ik raad het af om volgers aan te kopen. Het zijn niets anders dan nepaccounts waar je helemaal niets aan hebt. Bovendien bedrieg je eigenlijk niemand behalve jezelf.De opzet is misschien om meer bekendheid en visibiliteit van jezelf te creëren. Een nepvolger zal hieraan 0 bijdragen.Het feit dat jij ineens 10K volgers […]

04/01/2019

Vermijd verrassingen na een ziekenhuisopname


Geen categorie

Vermijd verrassingen na een ziekenhuisopname Onlangs heeft de Christelijke Mutualiteit gepleit voor de afschaffing van de hospitalisatievezekeringen. De ziekenhuizen rekenen meer en meer hogere supplementen aan. (DeMorgen, 5 december 2018). Vooral de te hoge ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers zorgen voor bezorgdheid. Terecht ook. In de praktijk bestaat nog steeds het misverstand dat de verzekering wel alle […]

06/12/2018